baskan DERVİŞ MEHMET CEYHAN Sudurağı Belediye Başkanı
Sosyal Medyada Başkanımız Facebook Twitter Başkanımızın Özgeçmişi ve Mesajı Başkan'ın Mesajı Başkanın Özgeçmişi Başkanımıza iletmek istediğiniz dilek, istek ve şikayetleriniz için mesaj gönderebilirsiniz Başkan'a Mesaj DERVİŞ MEHMET CEYHAN » Başkan'ın Mesajı » Başkanın Özgeçmişi » Başkan'a Mesaj » Facebook » Twitter
ANKET
İLAN İLAN İLAN 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlanı İLAN 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İlanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Paftalarının Revizyon İlanı Sudurağı Kasabası 1/1000 Ölçekli N30-B-23-B-1-A Uygulama İmar Paftasında İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 1/5000 Ölçekli N30-B-23-B Nazım İmar Paftasında İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 1/1000 Ölçekli N30-B-23-A-3-B ve N30-B-23-B-4-A Uygulama İmar Paftalarında İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 1/1000 Ölçekli N30-B-23-B-4-A,N30-B-23-B-4-C ve N30-B-23-B-1-D Uygulama İmar Paftalarında İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 1/1000 Ölçekli N30-B-23-B-4-A Uygulama İmar Paftasında İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 1/5000 Ölçekli N30-B-23-B Nazım İmar Paftasında İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 491 Ada 38 Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 491 Ada 38 Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 510 ada 20 ve 21 nolu Parsellerin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 511 ada 14 nolu Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 477 ada 1 nolu Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği Sudurağı Kasabası 511 ada 14 nolu Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği Bahçelievler Mahallesinde 435 Ada ,415 Ada ve 469 Ada 1 Nolu Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği