Bahçelievler Mahallesinde 435 Ada ,415 Ada ve 469 Ada 1 Nolu Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği

                                            İ L A N     

17/05/2019 tarih ve 2019/02 sayılı Olağan Üstü Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi  Sudurağı Kasabası 1/1000  ölçekli Uygulama İmar planının  N30-B-23-B-4-A, N30-B-23-B-4-C ve N30-B-23-B-1-D paftalarına isabet eden 435 ada tamamı,415 ada 1,2,3,4,5,12,13,14 nolu parseller ve  469 ada 1 nolu parselin bulunduğu bölgede plan tadilatı yapılmış olup, 3194  Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

        

           Onaylanan Uygulama İmar planı   24/05/2019-24/06/2019 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

              Sayın halkımıza önemle duyurulur.