Sudurağı Kasabası 477 ada 1 nolu Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği

                                                                                    İ L A N04/09/2019 tarih ve 2019/57 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli N30-B-23-B-1-C paftasına isabet eden Y1 = 534000-Y2 = 534250, X1 = 4128450- X2 = 4128750 koordine  değerleri arasında kalan alanda, 477 ada 1 nolu   parsele isabet eden bölgede  plan tadilatı  yapılmış  olup,  3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

 

 

Onaylanan Uygulama İmar  Planı Tadilatı 12/09/2019-12/10/2019 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

Sayın halkımıza önemle duyurulur.