Sudurağı Kasabası 510 ada 20 ve 21 nolu Parsellerin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği

                                                                                    İ L A N04/09/2019 tarih ve 2019/60 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli N30-B-23-B-2-B ve N30-B-23-C-1-A paftalarına  isabet eden Y1 = 533165-Y2 = 533360, X1 = 4126770- X2 = 4126970 koordine  değerleri arasında kalan alanda, 510 ada 20 nolu   parsel ve 510 ada 21 nolu   parsellere  isabet eden bölgede  plan tadilatı  yapılmış  olup,  3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

 

 

Onaylanan Uygulama İmar  Planı Tadilatı 12/09/2019-12/10/2019 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

Sayın halkımıza önemle duyurulur.