Sudurağı Kasabası 511 ada 14 nolu Parselin Bulunduğu Bölgede İmar Planı Değişikliği

                                                                                    İ L A N04/09/2019 tarih ve 2019/59 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Kasabası 1/1000 ölçekli N30-B-23-A-3-C paftasına isabet eden Y1 = 532880-Y2 = 533050, X1 = 4127120- X2 = 4127300 koordine  değerleri arasında kalan alanda, 511 ada 14 nolu   parsele isabet eden bölgede  plan tadilatı  yapılmış  olup,  3194 Sayılı İmar Kanununun  8b maddesi gereğince onanmıştır.

 

 

Onaylanan Uygulama İmar  Planı Tadilatı 12/09/2019-12/10/2019 tarihleri arasında  1 (bir) ay süre ile belediye ilan tahtasında  askıda kalacaktır.

Sayın halkımıza önemle duyurulur.