ENCÜMEN ÜYELERİ

Derviş  Mehmet CEYHAN                      Hasan ORHAN              Arif DURMAZ

      Belediye Başkanı                                 Encümen Üyesi           Encümen Üyesi                    


                                                                                                                              

ERHAN ÇALIŞKAN                                      Sevgi CANKURT

Yazı İşleri Müdürü                                     Mali Hizmetler Müdürü