ENCÜMEN ÜYELERİ

  Derviş  Mehmet CEYHAN                 Ali Osman ÇAKMAK           Osman DURAN

       Belediye Başkanı                                 Encümen Üyesi               Encümen Üyesi                    

          Erhan ÇALIŞKAN                                        Sevgi CANKURT

     Yazı İşleri Müdürü                                     Mali Hizmetler Müdürü