Tarihçe

Yerleşim

Karadağ volkanik kütlesinin kesintiye uğrattıgı Ereğli, Konya ovaları ile Toroslar’ın arasında verimli topraklar üzerinde bulunan Karaman ovasının Dogu-batı yönünde uzanan bu topraklarının doguya dogru, hafif meyiller ile açılan bölümünde sazlıklar ve bataklıklar olusmustur. İbrala deresinin oluşturduğu bu sazlık alanın ortasında kalan nisbeten hafif yükselti alanında Büyük Gönü hüyüğünün iki km kuzeyinde kurulmuştur. Doğusunda kuzeybatı- güneydoğu istikametinde uzanan kuzeydeki Çakır dağı ile güneybatı-kuzeydoğu istikametinde uzanan güneydeki orta torosların Bolkar dağları çevreler. Kuzeyinde Aşıran (Ekinözü) kuzeybatıda Salur, batıda Canhasan (Alaçatı), güneyinde Selerek (Ağılönü) bulunur. Kuzey batı kesiminde belde Karadağı seyreder. Beldenin arazilerinin topoğrafyası doğu tarafından batıya doğru hafif meyille seyretmektedir.

İsim Kökeni

Şimdiki adı Sudurağı olan beldenin asıl adı Sıdırva’dır. Bu bölgedeki su kaynaklarının yeryüzüne yakın olması ve kolayca çıkması nedeniyle sızdırması, eskiden bahar ve yazları şimdiki çayırlık alanlarda uzun süre suyun kalması nedeniyle suyun durduğu ovadan (su durur ova) gelmektedir. Karaman ovasının nispeten hafif yüksek kesimini oluşturması sebebiyle adının Sadr-ı Ova'dan (Ovanın göğsü) geldiği iddiaları da vardır.

Ulaşım

Beldeye hem karayolu hem de tren yolu ile ulaşmak mümkündür. Karaman – Ereğli karayolundan Ereğli istikametine giderken bu kesinde sıdırva arkı ismini alan yeşildere çayının üzerindeki köprüden hemen sola dönülünce Büyük Gönü (Unu) hüyüğünden hemen sonra gelen demiryolundan sonra beldeye ulaşılır. Tren istasyonu Karaman’dan sonraki ilk istasyondur. 1904 yılından bu yana hizmet vermektedir.

Ekonomi

Beldenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Beldenin geniş arazilerinde buğday üretimi ilk sırayı alırken, endüstriyel üretimde şeker pancarı ikinci sırayı almaktadır. Diğer tahıl ürünleri ve fasulye ve nohut üretimi diğer tarım faaliyetlerini oluşturur. Beldede meyvecilik özellikle elma üretimi de yapılmaktadır.

Sığır ve koyun yetiştiriciliği de önemli bir yer tutar. Miktarı azalsa da koyun yetiştiriciliği halen önemli bir geçim kaynağıdır.

Artan nüfusa yeterli cevap vermeyen iş imkânları belde nüfusunun önemli bir kısmının Karaman başta olmak üzere şehre ve özellikle yurt dışına göç etmesi sonucunu doğurmuştur. Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ve Avustralya da belde insanı bulunmaktadır. Bu durum nüfus değişimlerinden de açık olarak görülmektedir.

Değişen iklim şartları ile adını almış olmasına rağmen su miktarının ve yer altı sularının giderek azalması tarımsal faaliyetleri tehdit etmektedir.Bunun yanı sıra teknolojinin gelişmesiyle artan fazla bilinçsiz su kullanımı da belde ekonomisi için büyük tehdittir.